Przypominamy, że wpłaty na bilety miesięczne przyjmowane są zawsze do 15 dnia miesiąca na miesiąc kolejny

(do 15 sierpnia-bilet na wrzesień itd. )

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018-2019

Wykaz podręczników dostępny także w zakładce „Pliki”.

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po mszy św. odprawionej w miejscowym Sanktuarium, rozpoczął się apel podsumowujący rok szkolny, na który przybył Wójt Gminy Rogowo, pan Józef Sosnowski, kierownik SAPOK pan Roman Bereźnicki oraz przedstawiciele PZŁ w Bydgoszczy oraz Wojskowego Koła Łowieckiego  okręg 201 „Czapla”. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu Hymnu Państwowego  wszystkich zebranych powitała Przewodnicząca Szkoły Dominika Danielska. Następnie głos przekazała swojej następczyni Ilonie Klinger, która w przyszłym roku szkolnym będzie pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Potem głos zabrał dyrektor szkoły pan Zbigniew Jodełko i Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Danielska. Wychowawczyni kl. III gimnazjum pani Beata Jodełko przypomniała ważniejsze wydarzenia z życia klasy, a także życzyła im dostania się do wybranych szkół, wspaniałych przyjaźni i powodzenia. Następnie absolwenci złożyli ślubowanie. Dyrektor szkoły wręczył wszystkim absolwentom świadectwa, a wzorowym uczniom nagrody książkowe. Przewodnicząca klasy III gimnazjum Wiktoria Jankowska w imieniu całej klasy podziękowała nauczycielom za przekazaną wiedzę, włożony trud w wychowanie i cierpliwość. Potem dyrektor wraz z wychowawcami wręczył świadectwa i nagrody pozostałym uczniom wyróżniającym się w nauce oraz stypendia naukowe. W tym roku stypendia naukowe otrzymali następujący uczniowie: Michalina Ksobiech kl. 4, Natalia Stołowska kl. 4, Karolina Pawełczak kl. 6a, Szymon Zapalski kl. 6a, Oliwia Gawron kl. 6b, Marcin Klinger kl. 6b, Maja Stachowiak kl. 6b, Angelika Kretek kl. 7, Daria Ksobiech kl. 2g., Ilona Klinger kl. 2g. oraz  Dominik Strzeżyński kl. 3g. Natomiast za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali: Weronika Zacharzewska z kl. 7, Arkadiusz Kośmider z kl. 2g, Patryk Średziński z kl. 3g i Adrian Stachowiak z kl. 7 .

Kolejnym punktem programu było wystąpienie przedstawicieli PZŁ w Bydgoszczy  oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla” okręg 201, którzy uhonorowali medalem za zasługi dla łowiectwa p. Anetę Dobersztyn.  Dyrektor, grono pedagogiczne, Rada Rodziców  oraz uczniowie pożegnali p. Ryszarda Kawę, który po 46 latach pracy odchodzi na emeryturę.

Na zakończenie dyrektor szkoły  wypowiedział tradycyjne zdanie, na które czekali wszyscy uczniowie: „Rok szkolny 2017/2018 uważam za zakończony”. Po tych słowach wszyscy rozeszli się do domów, by rozpocząć upragnione wakacje.

Anna Simińska

21 czerwca odbyło się podsumowanie projektu Myśliwi- Dzieciom , Dzieci – Zwierzętom. Do szkoły przybyli przedstawiciele PZŁ w Bydgoszczy  oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Czapla” okręg 201 aby wręczyć nagrody, puchary i medale za zajęcie wysokich miejsc oraz za udział w konkursach przyrodniczych, które organizowane były w czasie roku szkolnego. Był konkurs fotograficzny, plastyczny, strzelania z wiatrówki oraz recytatorski.

Tego samego dnia uczniowie kl. II gimnazjum wraz z wychowawczynią panią Moniką Szymańską zaprezentowali program artystyczny dla absolwentów gimnazjum. Były to humorystyczne scenki z życia szkolnego poprzeplatane występami chóru szkolnego. Nie mogło się też obyć bez prezentacji multimedialnej przedstawiającej sylwetki absolwentów z wcześniejszych lat szkolnych. Gimnazjalistom łzy smutku i żalu kręciły się w oczach.

Anna Simińska

Uczennica klasy VII Ewelina Pawełczak wykonała pianino z tektury w ramach projektu plastyczno-muzycznego. Instrument zachwyca detalami.

Anna Berend

Kolejny rok programu „Zbuduj robota” dobiega końca. Dzieci klas I-III dzielnie pokonywały trudności związane z robotyką i programowaniem. Tworzyły interesujące projekty, które po zaprogramowaniu wykonywały określone funkcje. Zajęcia odbywały się co drugi tydzień i trwały dwie godziny, cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych.

Anna Berend

7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie odbył się finał V edycji konkursu „Żywimy zdrowo i ekologicznie” zorganizowany przez Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno – Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej.
Wzięło w nim udział sześć par uczniów reprezentujących szkoły gimnazjalne Powiatu Żnińskiego. Gratulujemy Kasi Nowak przejścia do VI edycji konkursu.

 

30 maja został zorganizowany w szkole Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Święto Sportu. Tego dnia wszyscy uczniowie mogli brać udział w ciekawych konkurencjach i prezentować swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych. Prowadzącymi wszystkie zajęcia byli: p. R. Kawka, p. B. Kozłowski, p. dyrektor Z. Jodełko.

Zmagania poprzedzone zostały przemówieniami p. dyrektora oraz p. Kawki. Wręczono uczniom kl. IV-V karty rowerowe. Nie zabrakło również nagród dla reprezentantów naszej szkoły na szczeblu powiatu i województwa. Dodatkową niespodzianką dla nich był taniec cheerleaderek

Oczywiście tego dnia nie mogło zabraknąć również czegoś wyjątkowego przygotowanego dla dzieci przez grono pedagogiczne. W tym roku były to popularne wiersze ale recytowane gwarą pałucką, wielkopolską i śląską.

 

Anna Simińska

18.05.2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pod patronatem akcji Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom. Organizacją tego wydarzenia zajęła się p. Beata Jodełko.

W konkursie wzięli udział uczniowie klasy IV: M. Dolska, D. Gromadziński, N. Stołowska, K. Lewandowska; klasy V: K. Owczarzak, M. Kasprzyk oraz reprezentanci klas IV: J. Stachowiak, A. Antkowiak i M. Krzyżan.

Wszyscy uczestnicy oceniani byli pod kątem kilku kategorii: znajomości tekstu, dykcji, intonacji, tempa. Punkty były również przyznawane za ogólne wrażenie (m.in. kostiumy, ruch sceniczny itp.). Członkami komisji konkursowej byli: p. dyrektor – Z. Jodełko, leśniczy oraz myśliwy koła łowieckiego – p. Z. Cichoń oraz nauczycielki języka polskiego – p. M. Rubaj i p. K. Stefaniak.

Wyłonienie zwycięzców nie było prostym zadaniem. Recytatorzy zachwycili komisję różnorodnością przygotowanych tekstów, autorską twórczością oraz sposobem przekazania emocji. Po zakończeniu obrad pan dyrektor ogłosił wyniki i pogratulował wszystkim uczestnikom.

I miejsce zajęła uczennica klasy V – Magdalena Kasprzyk. II miejsce zdobyła Andżelika Antkowiak (kl. VI a), z kolei na III pozycji uplasowali się Kamil Owczarzak (kl. V) oraz Natalia Stołowska (kl. IV).

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przyszłorocznej edycji konkursu recytatorskiego.

Katarzyna Stefaniak

28 maja 2018r. w Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Gżegżółki”. Gratulujemy uczestnikom udziału.

 

Szukaj

Kontakt

Gościeszyn 20
88-420 Rogowo
tel/fax: +48 52 302 49 07
mail: zps.goscieszyn@wp.pl

Galeria